event_yeu_con_thong_thai
event_yeu_con_thong_thai
Gửi bài ngay Đăng nhập
Yêu con thiên thần nhỏ của ba mẹ

Nguyễn thị công

Yêu con thiên thần nhỏ của ba mẹ

Cảm ơn ông trời thật nhiều vì đã mang con đến bên ba mẹ.

2 năm ròng rã tìm kiếm con, tưởng chừng như tuyệt vọng, nhưng không ngờ con lại xuất hiện bất ngờ khiến ba mẹ vô cùng sung sướng. Ba mẹ yêu con nhiều lắm, chỉ mong sao con khỏe mạnh, cao lớn , phát triển toàn diện mỗi ngày. Cả nhà ta sẽ cùng nhau học tập, cùng nhau vui chơi con nhé.

Mẹ hứa sẽ giúp con có 1 cuộc sống tự tin, hoà nhập cùng thiên nhiên, để con thoải sức sáng tạo mỗi ngày.

898   lượt thích

Yêu con thông thái chia sẻ